Προμελέτη

Στο στάδιο αυτό συνθέτουμε τα προσχέδια όλων των εναλλακτικών σεναρίων για κάθε έργο βασισμένα στις ανάγκες του πελάτη και στις δυνατότητες του οικοπέδου, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις αρχές της αρχιτεκτονικής και του design. Παράγουμε φωτορεαλιστικές απεικονίσεις ώστε ο ενδιαφερόμενος να έχει τη δυνατότητα να δει σχεδόν ζωντανά το αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα, για την επιλεγόμενη λύση συντάσσεται χρονοδιάγραμμα εργασιών και πλήρης οικονομοτεχνική μελέτη, που επιτρέπουν στον πελάτη να έχει εκ των προτέρων σαφή εικόνα της διάρκειας αλλά και του προϋπολογισμού του έργου.

Οριστική μελέτη

Στο στάδιο αυτό συγκροτούμε το φάκελο, ο οποίος περιέχει την ολοκληρωμένη σειρά σχεδίων και εγγράφων που απαιτούνται, έτσι ώστε να πληρούν όλες τις τεχνικές και νομοθετικές προδιαγραφές για την έκδοση άδειας δόμησης από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο.

Έκδοση Αδειών 

Αναλαμβάνουμε την κατάθεση του φακέλου, με όλα τα απαραίτητα έγγραφα, στο αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο και τη διεκπεραίωση της διαδικασίας έως και την έκδοση της άδειας δόμησης.

Μελέτη εφαρμογής

Κάθε φάση κατασκευής του έργου υποστηρίζεται σχεδιαστικά με κατασκευαστικές λεπτομέρειες, ενώ παράλληλα ένα πλήρες φωτογραφικό αρχείο από όλες τις φάσεις των εργασιών διατίθεται στον πελάτη για κάθε προσωπική του χρήση. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου βρισκόμαστε δίπλα στον πελάτη προτείνοντας λύσεις εσωτερικής και εξωτερικής διακόσμησης συνδυάζοντας τα κατάλληλα υλικά. Το αποτέλεσμα ξεχωρίζει για την καλαισθησία, την άριστη ποιότητα και την οικονομία.

Επίβλεψη Κατασκευής

Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο τεχνικό και κατασκευαστικό κομμάτι και πλήθος ολοκληρωμένων έργων στο ενεργητικό μας, αναλαμβάνουμε την επισταμένη παρακολούθηση του έργου από την αρχή μέχρι το πέρας των εργασιών σε συνεργασία με εξειδικευμένα και αξιόπιστα συνεργεία.

Ανακαίνιση

Αναλαμβάνουμε την πλήρη ή μερική ανακαίνιση που χρειάζεται ο χώρος σας. Με φρέσκιες ιδέες και δημιουργικές προτάσεις που συνδυάζουν την ευελιξία και την οικονομία αναμορφώνουμε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο.

Αναπαλαίωση Διατηρητέων Κτιρίων

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την αποκατάσταση παλαιών και διατηρητέων κτιρίων. Βασικό μας στόχο αποτελεί η δομική ενίσχυση των κτιρίων με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους και υλικά, με σεβασμό πάντα στα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά στοιχεία και την παράδοση.

Επισκευές/Ενισχύσεις

Με πολυετή εμπειρία στην αποκατάσταση κτιρίων που έχουν υποστεί μερικές ή εκτεταμένες βλάβες αναλαμβάνουμε επισκευές και ενισχύσεις, ανεξαρτήτου κλίμακας, του φέροντος οργανισμού σε υφιστάμενα κτίρια.

Προσθήκη

Στην περίπτωση που υπάρχει υπόλοιπο συντελεστή δόμησης, δύναται να κατασκευαστεί κτίσμα κατ’ επέκταση ή και καθ’ ύψος του υπάρχοντος κτιρίου. Κατόπιν σχετικής μελέτης και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της περιοχής του ακινήτου σας, σας πληροφορούμε για τα τετραγωνικά μέτρα που υπολείπονται προς εκμετάλλευση, ενώ η προσθήκη γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε η ενοποίησή της με το αρχικό κτίριο να είναι αβίαστη και το αποτέλεσμα αισθητικά άρτιο.

Υποστήριξη

Μετά την ολοκλήρωση του έργου είμαστε στη διάθεσή σας παρέχοντας τα συνεργεία μας για τεχνική υποστήριξη, όπως επίσης για οποιαδήποτε πληροφορία όσον αφορά στις ανάγκες που μπορεί να προκύψουν στο κτίριο.